Restauraties

Uw woning of bedrijfspand kan de status hebben van Rijksmonument, Gemeentelijk Monument of Beschermd Stads- of Dorpsaanzicht.

Mogelijk heeft uw opstal niet deze status, maar wilt u toch de originele monumentale sfeer behouden als bewaker van ons cultureel erfgoed.

Advisering over deze materie, opstellen van bestekken voor werkzaamheden, inclusief onderzoek naar mogelijke subsidies en het bijeenbrengen van partners om een monument in goede conditie te houden.