Bouwkundige opnames

Het extern en intern opnemen van bouwwerken en de verkregen gegevens vastleggen in rapportages.

Hiermede wordt zichtbaar de bouwkundige staat van een opstal met sterke en zwakke zijden. Deze rapportages kunnen een basis zijn voor besluitvorming over onderhoud, verbouw, verkoop, functiewijziging.

  • Een onderhoudsplanning met begroting kan uw kosten zichtbaar maken zodat uw liquiditeit gepland kan worden.
  • Voor zakelijke klanten kunnen de kosten van onderhoud fiscaal beter gespreid worden over de boekjaren.
  • Het opnemen en maken van rapportages van woningen voor het verkrijgen van een nationale hypotheek garantie.
  • Het uitvoeren van zogenaamde nul-metingen indien in de nabijheid van uw opstal (bouw)werkzaamheden zullen plaatsvinden en u vastgelegd wilt hebben de huidige status van uw bezit.
  • Het bijstaan van particulier en bedrijf bij optredende calamiteiten zoals brand en inbraak, hierin uw rol als eigenaar/opdrachgever bewaken.
  • Het uitvoeren van een opname met rapportage tbv aanvraag van een definitief energielabel.