Advies en begeleiding

Er zijn concrete plannen gevormd om te gaan (ver)bouwen.

  • Onderzoek naar (on)mogelijkheden binnen bestemmingsplannen en (bouw)vergunningen.
  • Met u vanaf een blanco blad papier uw plannen gestalte geven binnen uw wensen en budget.
  • Hiervoor de juiste partners zoeken zoals een architect, constructeur, aannemer, installateur enz.
  • Isolatie advies voor warmte en geluid, vochthuishouding en binnenklimaat.
  • Maatwerk advisering op het gebied van inbraakwering.
  • Advisering bij asbestsaneringen.

HooNum kan uw opdrachtgeversrol in een bouwproces bewaken ten opzichte van de andere partijen, dit kan zijn als (dagelijks) bewaker van:

  • De bouwkundige voortgang en kwailieit op een bouwplaats.
  • De planning.
  • De financiën.
  • De oplevering en nazorg.